Tehlikeli Madde Taşıma Belgesi Nasıl Alınır?

Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı işi ile iştigal olan sürücüler ADR sözleşmesine göre adr / src 5 belgesi ve eğitimi alarak bu mesleği yapabilirler. Src 5 belgesi ise kendi arasında üçe ayrılır. Bunlar sırasıyla sınıf 1, sınıf 7 ve tanker taşımacılığıdır. Bu üç belgeden birini yada üçünü birden almak isteyen sürücü öncelikler temel eğitime katılması gerekmektedir. Temel eğitimi aldıktan sonra, sınavlarda da başarı göstermesi halinde istediği sınıfa kaydını yaptırabilir. Önemli olarak şunu da unutmamak gerekir; adr / src 5 belgesi alacak olan sürücülerin kesinlikle src 3 veya src 4 belgesine sahip olmaları zorunludur.

Tehlikeli Madde Taşıyan Şoförler:

Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı işi ile iştigal olan sürücüler ADR sözleşmesine göre adr / src 5 belgesi ve eğitimi alarak bu mesleği yapabilirler. Src 5 belgesi ise kendi arasında üçe ayrılır. Bunlar sırasıyla sınıf 1, sınıf 7 ve tanker taşımacılığıdır. Bu üç belgeden birini yada üçünü birden almak isteyen sürücü öncelikler temel eğitime katılması gerekmektedir. Temel eğitimi aldıktan sonra, sınavlarda da başarı göstermesi halinde istediği sınıfa kaydını yaptırabilir. Önemli olarak şunu da unutmamak gerekir; adr / src 5 belgesi alacak olan sürücülerin kesinlikle src 3 veya src 4 belgesine sahip olmaları zorunludur.

Tehlikeli Madde Taşımacılığı

Tehlikeli madde; insan sağlığı ve diğer canlı varlıklar ile çevreye zarar vermeden güvenli ve düzenli bir şekilde kamuya açık karayoluyla taşınmasını sağlamak; ve bu faaliyetler çerçevesinde gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, paketleyenlerin, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü taşıt sürücüleri veya operatörlerinin hak, sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bulundurulması gerekli olan belgeler

Tehlikeli madde taşıyan araçlarda aşağıdaki belgelerin bulundurulması zorunludur:

  • Taşıma evrakı,
  • Tehlikeli Madde Taşımacılığı Sürücü Eğitim Sertifikası (SRC5), 
  • Araçta görevli her personel için resimli kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport),
  • Sürücüye verilmek üzere hazırlanan yazılı talimat,
  • Birden fazla modla taşınan tehlikeli yükler için Çok Modlu Tehlikeli Mal Taşıma Formu,
  • Taşıtlar için geçerli ADR uygunluk belgesi,
  • ADR’de tanımlanan Sınıf 1  ve Sınıf 7 tehlikeli yüklerin taşınmasında, bu Yönetmelik kapsamında belirlenen ilgili/yetkili mercilerden alınmış taşıma izin belgesinin fotokopisi,
  • Tehlikeli madde taşımacılığı yapan taşıtlara ait Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası poliçesi.
WhatsApp WhatsApp