Genel Bilgiler

Karayolu Taşımacılığında Gerekli Belgeler nelerdir?

Karayolu Taşımacılığında Gerekli Belgeler nelerdir?

Karayolu taşımacılığı, istenilen ürün ve eşyaların karayolu üzerinden taşınması denebilir. Taşınan tüm ürünlerin denizyolu ve demiryolu gibi farklı taşıma yollarına götürülmesi, taşımanın sadece karayolu kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Karayolu taşımacılığında aktarma yapılması taşımacılığın türünün değişmesine neden olmaktadır. Taşımacılığın yapıldığı ülkenin karayolu yasalarına göre düzenlemeler yapılması, güzergah üzerinde karşılaşılabilecek sorunların da önüne geçilmesini sağlayacaktır.

Denizyolu Taşımacılığının Avantajları nelerdir?

Denizyolu Taşımacılığının Avantajları nelerdir?

Günümüz teknolojik şartlarında, her türlü ürünün, her türlü malzemenin, üretilmesi, tedarik edilmesi, depolanması ve herhangi bir  ülkeye, herhangi bir şahsa teslim edilmesi mümkündür. Lojistik , her geçen gün dünya bazında genişlemekte ve oldukça farklı ülkelere, kişilere, şahıslara, kurumlara, tüm ürünler hızlı ve güvenli bir şekilde aktarılmaktadır. Sistemin tamamlanması ya da gerçekleştirilmesi aşamasında, tercih edilen taşımacılık sistemlerinden bir bölümünü, denizyolu taşımacılığıdır.

Tehlikeli Madde Taşıma Belgesi Nasıl Alınır?

Tehlikeli Madde Taşıma Belgesi Nasıl Alınır?

Karayolu ile tehlikeli madde taşımacılığı işi ile iştigal olan sürücüler ADR sözleşmesine göre adr / src 5 belgesi ve eğitimi alarak bu mesleği yapabilirler. Src 5 belgesi ise kendi arasında üçe ayrılır. Bunlar sırasıyla sınıf 1, sınıf 7 ve tanker taşımacılığıdır. Bu üç belgeden birini yada üçünü birden almak isteyen sürücü öncelikler temel eğitime katılması gerekmektedir. Temel eğitimi aldıktan sonra, sınavlarda da başarı göstermesi halinde istediği sınıfa kaydını yaptırabilir. Önemli olarak şunu da unutmamak gerekir; adr / src 5 belgesi alacak olan sürücülerin kesinlikle src 3 veya src 4 belgesine sahip olmaları zorunludur.

WhatsApp WhatsApp